IMO vill ta krafttag mot pirater

IMO begär stöd av FN:s säkerhetsråd för att komma tillrätta med piratproblemen. På kort tid har tre fartyg utsatts för piratattacker utanför Somalias kust. Senast var det kryssningsfartyget ”Seabourn Spirit” som i lördags utsattes för beskjutning med automatvapen och granater. Tre granater uppges ha träffat fartyget. Det finns misstankar om att piraterna har understöd av ett större fartyg i området eftersom attackerna har utförts av småbåtar långt ute till havs – mellan 80 och 140 nautiska mil från kusten. Sedan den 15 mars har 29 attacker eller försök till angrepp rapporterats i området. Fartyg rekommenderas att hålla sig minst 150 till 200 nautiska mil från Somalias kust.