IMO vill stoppa piratattacker i Somalia

IMO:s högsta beslutande organ, the Assembly, har antagit en ny resolution som vädjar direkt till Somalias federala övergångsregering (Transitional Federal Government) att motverka och slå ner piratattacker utanför landets kust. IMO vill också att utländska krigsfartyg och stridsplan ska få gå in på somaliskt vatten i jakten på pirater och misstänkta pirater. Tidigare i år har både IMO och FN:s Säkerhetsråd uttryckt oro över utvecklingen. Under 2007 har hitintills redan 26 piratattacker rapporterats mot civila fartyg i somaliskt vatten.