IMO vill ha säkerhetsrådet med sig mot pirater

IMO:s råd har på sitt 98:e möte som hölls i London tidigare i somras beslutat att IMO ska uppmana FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att ta upp frågan om somaliska pirater i säkerhetsrådet. Piratattackerna har ökat kraftigt i Somalia det senaste året. Pirater har attackerat fartyg på internationellt vatten och sedan fört in fartygen på somaliskt territorialvatten utan att den Somaliska regeringen stoppat dem och utan att internationella patrullfartyg kan följa efter, som nu senast i fallet med Danica White. Nu vill särskilt IMO och FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) att säkerhetsrådet ska trycka på för att Somalia ska förhindra det här eller göra det möjligt för internationella krigsfartyg att skydda, särskilt fartyg lastade med nödhjälp, även på somaliskt vatten.