Fotograf: Alfa Laval

Kategori: Miljö | Regelverk

IMO ser över ballastregler

Flera fartygsägare kan delvis andas ut efter att IMO bestämt sig för att se över reglerna kring ballastkonventionen.

I veckan har IMO-kommittén MEPC:s (Marine Environment Protection Committee) ledamöter suttit i möten om ballastkonventionen. En konvention som många organisationer, däribland ICS och Intertanko, varit kritiska till. Bland annat mot att de fartyg som redan har ballastreningssystem, godkända av dagens regelverk, kan komma att tvingas byta eller uppgradera sina system. En stor utgift för många rederier.

Men efter långa debatter beslutade MEPC att se över riktlinjerna en gång till. De föreslår då att de som redan har system installerade ska få dem godkända, så länge de fungerar och har skötts på rätt sätt.

ICS:s generalsekreterare Peter Hinchliffe är nöjd:
– Vi är väldigt glada över att IMO och medlemsstaterna har lyssnat på industrins oro och börjat jobba för förändrade regler.