IMO säger nej till beväpnade besättningar

På IMO:s senaste MSC-möte (Maritime Safety Committe), nummer 86 i ordningen, beslutades om nya riktlinjer för att skydda fartyg mot piratangrepp utanför Somalia och i Adenviken. MSC beslutade bland annat att flaggstaterna bör ta kraftigt avstånd mot beväpnade besättningar ombord eftersom hantering av vapen kräver specialträning, och olycksrisken ökar kraftigt med vapen ombord – speciellt om fartyg fraktar lättantändlig last. MSC menar också att vapen ombord kan trigga ökad vapenanvändning bland piraterna och därigenom eskaleras en redan farlig situation.MSC beslutade också att användningen av obemannad säkerhetspersonal är en fråga för rederier, bolag och fartygsoperatörer att besluta om själva. Att nyttja beväpnad säkerhetspersonal eller liknande är en fråga för respektive flaggstat.