Kategori: Haveri | Juridik | Passagerarsjöfart

IMO pressar Italien om Costa Concordia och flaggstater om ballastrening

IMO:s generalsekreterare Koji Sekimizu uppmanar nu italienska myndigheter att skynda på utredningen om Costa Concordias förlisning.– Jag betonar hur viktigt det är att vi får tillgång till utredningen så snart som möjligt så att IMO kan lära av resultaten och ta bestämda steg för att förbättra säkerheten på stora kryssningsfartyg.IMO:s sjösäkerhetskommitté MSC har nästa möte i november.I ett anförande på en konferens anordnad av International Chamber of Shipping sa Seikimizu också att rederierna har möjlighet att uppmuntra flaggstaterna att skriva under the Ballast Water Management Convention från 2004 så snart som möjligt. Den senaste flaggstaten att ratificera konventionen är Danmark. Därmed har 36 flaggstater skrivit under, vilket antalsmässigt räcker för att konventionen skall kunna träda i kraft. Däremot räcker inte den samlade flottan. Det saknas sex procent för att komma upp till 35 procent världshandelsflottan, vilket är det andra kravet för att konventionen skall träda i kraft.I talet varnade han för de negativa konsekvenserna vid ytterligare fördröjning. – Problemen i förbindelse med ballastvatten är helt kopplade till expansionen av världshandeln. Detta är en fråga som sjöfarten inte kan fly från.Enligt Sekimizu finns det gott om system för rening av ballast idag som är godkända och tillgängliga, och han uppmanade rederierna att inte vänta längre med installationer.Men han har inte lyckats övertyga rederierna ordentligt. Det finns en tveksamhet och ett antal internationella sjöfartsorganisationer samt de största fartygsregistren Panama, Liberia och Marshallöarna har i en gemensam skrivelse tagit upp ett antal problem som man vill att IMO:s miljökommitté MEPC skall se över. De anser att ballastrening fortfarande är en oprövad teknik och att IMO:s godkännandeprocedur har en del brister.