IMO-panel stödjer destillerade bränslen

En IMO-expertpanel har beskrivit destillerat bränsle som ”ett renare alternativ ur alla aspekter för ombordliv”, med fördelar i termer av förbränning, underhåll och arbetsbörda såväl som reducerad miljöpåverkan från avfall och spill. Expertpanelen har studerat sjöfartens påverkan på miljön och dragit slutsatsen att ökad användning av destillerade bränslen är den mest praktiska vägen att möta nya utsläppsregler, inklusive en stor reducering av SO2 och partikelutsläpp och en nära neutral påverkan av C02.