IMO överens om utsläpp

IMO kom i sin miljökommitté MEPC som höll möte förra veckan överens om begränsningar för SOx-utsläpp. Från 2010 ska 1,0 procents svavelinnehåll i bränslet gälla i SECA. 2012 sänks det globala taket från 4,5 till 3,5 procent, 2015 sänks gränsen inom SECA till 0,1 procent och 2020 sänks det globala taket till 0,5 procent i fartygsbränsle. År 2025 sätts som en absolut deadline för att alla bränslen ska ha max 0,5 procent svavel. Arbetsgruppen skriver att det inte specifikt måste vara destillerade bränslen, allt för att inte låsa fast sig vid en teknik utan fokusera på utsläppsminskningar.2018 ska enligt arbetsgruppens förslag åtgärderna utvärderas, inte minst för att se om marknaden klarat av omställningen och om tillräcklig mängd bränsle av rätt kvalitet finns tillgängligt.När det gäller NOx-utsläpp enades delegaterna på MEPC 57 om att dieselmotorer installerade efter den 1 januari 2011 ska reduceras till 14,4 g/kWh och motorer installerade efter den 1 januari 2016 ska få släppa ut max 3,4 g/kWh när det fartyget går i SECA, utanför gäller 14,4 g/kWh.Man kom också överens om att hålla ett möte om växthusgaser i Norge under sommaren. Förslagen ska antas på MEPC 58 som hålls i oktober.