Fotograf: IMO, Iswan

Kategori: Arbetsmarknad | Folk/företag | Regelverk

Sjöfarten kampanjar för jämställdhet

I dag den 25 juni är det Day of the Seafarer och IMO kampanjar för fler kvinnor i sjöfarten.

IMO:s kampanj för årets Day of the Seafarer sätter under hastaggarna #IamOnBoard och #DayoftheSeafarer fokus på jämställdhet och underutnyttjandet av kvinnors kompetens inom den globala sjöfartsnäringen. I internetflödena är det nu många som hänger på och visar sitt stöd för kampanjen.

Förslag till IMO

Några glimtar: IMO samlar in förslag på hur kvinnorna ska bli fler i sjöfartsbranschen, alla som vill kan bidra på FN-organets hemsida

Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar har intervjuat studenter om hur vill bli bemötta när de går ombord. I samband med Day of the Seafarer sprider universitetet nu klippet, som finns på universitetets kanal LNU Play.

Myter om kvinnor

Många organisationer visar upp yrkesverksamma kvinnor i sina flöden i sociala medier, bland andra Iswan på Instagram. De skriver också om myter kring kvinnor ombord på sin hemsida.

Wista, det globala nätverket för beslutsfattande kvinnor i sjöfarten, är också aktiva i kampanjen både i sina nationella organisationer och internationellt, bland annat genom sin ordförande Despina Panayiotou Theodosiou på Twitter.