Tidigare avgångselever från WMU i Malmö.

Fotograf: WMU

Kategori: Myndigheter

IMO föreslås kunna utfärda examina i Sverige

Regeringen vill att IMO, genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU), ska kunna utfärda examina inom det maritima området i Sverige, och föreslår en ändring av lagen.
I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet uppges att regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag till ändring av examenstillståndslagen. Ändringen ger regeringen möjlighet att bevilja tillstånd till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU) utfärda examina inom det maritima området i Sverige.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] ändring av examenstillståndslagen. Ändringen ger regeringen möjlighet att bevilja tillstånd till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU) utfärda examina inom det maritima området i Sverige.

IMO är FN:s fackorgan för sjöfart och huvudman för WMU. Att utfärda examina är en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning och det krävs därför riksdagens godkännande för att överlämna en sådan uppgift till en mellanfolklig organisation, skriver regeringen.

– Sverige är en stolt värdstat för WMU och sätter stort värde på det arbete som lärosätet utför. Utbildning är en nyckelfråga för att säkerställa genomförandet av de globala regler som beslutas inom havsområdet och för att kunna uppfylla FN:s hållbarhetsmål, inte minst om hav och marina resurser, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i pressmeddelandet.

I samma pressmeddelande säger infrastrukturminister Tomas Eneroth att av världens 1,2 miljoner anställda inom sjöfarten är bara två procent kvinnor, och för att göra sjöfarten mer jämställd spelar utbildning en avgörande roll.

– WMU har gjort insatser för att öka andelen kvinnor inom sjöfartsnäringen. Regeringen vill se att detta arbete stärks ytterligare. Det lagförslag som regeringen nu beslutat om är ett viktigt led i att stärka den utvecklingen, säger Tomas Eneroth.

WMU finns i Malmö – den enda FN-institutionen med säte i Sverige – och bedriver utbildningsverksamhet på högskolenivå och forskning inom det maritima området. Enligt regeringens pressmeddelande har WMU ansökt om tillstånd att få utfärda filosofie magisterexamen och filosofie doktorsexamen i maritima studier i Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]