Fotograf: Alf J Kristiansen

Kategori: Folk/företag

Ida H får svensk flagg

Torrlastfartyget Ida H har nu skiftat till svensk flagg. F Shipping AB har hand teknisk drift av fartyget som är byggt 1971.

Under en ceremoni i Kalmar hamn den 15 augusti skiftade fartyget till svensk flagg i aktern. Fartyget var senast flaggat på Saint Kitts & Nevis i Västindien. Kalmarredaren Ralf Holgersson köpte fartyget i våras från M Storesund Rederi, Haugesund.

Fartyget, 1.645 dwt, byggdes av Husumer Schiffswerft i Tyskland 1971. Ida är utrustad for transport av spannmål med självlossningsutrustning. Fartygets nye ägare Ralf Holgersson är även knuten till Fiducia Rederi AB som har självlossaren Sternö.

– Hon kommer att gå i exakt samma trafik som Sternö, sa Ralf Holgersson till Sjöfartstidningen, i mitten av maj.

F Shipping AB har hand teknisk drift av fartyget medan befraktningen sköts av Bay Shipping.