Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Passagerarsjöfart | Säkerhet

Id-kontroll blir obligatorisk vid färjeresor

Infrastrukturdepartementet meddelar idag om nya regler för att säkerställa id-kontroll vid resor med passagerarfartyg.
Redan i dag finns bestämmelser om en skyldighet att uppgifter som registreras i passagerarlistor ska föregås av en kontroll av giltig id-handling. Men det finns också en begränsning, påpekar infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande. Regeringen vill därför säkerställa att det görs id-kontroller på samtliga passagerare vid resa med passagerar­fartyg och har därför beslutat om en förordningsändring.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] i ett pressmeddelande. Regeringen vill därför säkerställa att det görs id-kontroller på samtliga passagerare vid resa med passagerar­fartyg och har därför beslutat om en förordningsändring.

Syftet med passagerarlistorna är att vid en sjöolycka eller annan incident veta hur många passagerare som befinner sig ombord och vilka dessa personer är samt att passagerarlistorna är uppdaterade och tillförlitliga, uppger departementet vidare:

”När en stor mängd människor på flykt nu rör sig genom Europa innebär det också extra utmaningar att registrera korrekta uppgifter. Det kan också underlätta förutsättningarna för mottagandet av människor på flykt.”

Enligt nuvarande regler finns det en skyldighet att kontrollera id-handlingar, men bara om det finns skäl att anta att uppgifterna som lämnas utan kontroll av id-handling är oriktiga. Denna begränsning föreslås nu tas bort, så att id-kontroller alltid måste ske. Skärpningen gäller dock inte vid resor mellan svenska hamnar.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att det är olyckligt att förslaget innebär att privata aktörer åläggs myndighetsuppgifter.

– Sjösäkerheten är alltid central för sjöfarten och vi upplever att vi redan idag har en god kontroll på vilka som befinner sig ombord på fartyg och vi har inte tidigare erhållit någon som helst indikation varken från tillsynsmyndigheten eller andra kring att det ska finnas brister kring dessa uppgifter. Det är uppenbart att det egentliga syftet med den nu aktuella regleringen inte är sjösäkerhet utan gränskontroll, framförallt med tanke på att regeringen under veckan har remitterat ett förslag kring obligatoriska id-kontroller för all annan trafik och det nu remitterade materialet i frågan. Om regeringen ser behov av en stärkt kontroll av polisiära skäl, så som gränskontroll, bör denna uppgift i första hand åläggas gränskontrollmyndigheter och inte privata företag, säger Anders Hermansson, tf vd Svensk Sjöfart.

Förordningsändringen träder i kraft den 28 mars 2022 och upphör att gälla den 1 september 2022, men än återstår vissa frågetecken gällande förordningen, påpekar Anders Hermansson.

– Vi har ännu inte tagit del av förordningstexten, men efter vad vi kan förstå på pressmeddelandet så verkar regeringen genomföra åtgärden som en tidsbegränsad åtgärd och dessutom undanta kontrollerna mellan svenska hamnar. I nuläget är det oklart om regeringen anser att id-kontroller ska genomföras både på resor från Sverige och till Sverige eller enbart omfatta resor till Sverige. Vi hoppas få klarhet i hur man egentligen har tänkt sig detta. Vi förutsätter också att regeringen också återkommer med kompensation för de kostnader som detta medför för berörda rederier, särskilt då man genomför denna åtgärd av helt andra skäl än sjösäkerhetsmässiga.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]