Fotograf: ICS

Kategori: Utbildning | Regelverk

ICS vill totalrevidera STCW

Esben Poulsson från International Chamber of Shipping efterlyser en omfattande revidering av IMO:s STCW-konvention.

The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) antogs av IMO 1978. Konventionen reviderades kraftigt 1995, följt av mindre tillägg 2010, de så kallade ”Manila amendments”. Nu anser International Chamber of Shipping (ICS) att det är dags för en stor uppdatering.

– En totalreviderad STCW-regim skulle göra det möjligt för branschen att anpassa sig på ett betydligt effektivare sätt till den tekniska utvecklingen, inkluderande den ökande automationen. Den måste få en struktur med tillräcklig flexibilitet för att nå de rörliga målen för en världshandelsflotta i förändring. Det kan behövas ett mer modulärt synsätt på kompetensackumulering och certifiering. Introduktion av ny teknik ändrar redan nu på de uppgifter som sjömän har ombord och ställer ändrade krav på de färdigheter och den utbildning de behöver, säger Esben Poulsson, ordförande i ICS.

25 år sedan

Esben Poulsson var huvudtalare på Crew Connect Conference i Manila den 6 november. Han påpekar att det i nuläget ofta är brukligt att arbetsgivare rutinmässigt tillhandahåller tilläggsutbildning och utvärderingar för befäl med STCW-certifiering innan de börjar tjänstgöra ombord.

– Detta lyfter frågan om huruvida konventionen i sitt nuvarande utförande fortfarande är relevant under 2000-talet. En reviderad STCW bör sträva efter att förbättra transparens och robusthet vid tillsyn av genomförandet. Den så kallade STCW-whitelist of nations som har kommunicerat till IMO om uppfyllandet har numera ringa betydelse eftersom den omfattar nästan alla nationer. ICS skulle ogärna riva upp listan utan en lämplig ersättare men det måste finnas ett mer transparent och robust övervakningssystem för nationell implementering för att säkerställa att STCW fortsättningsvis kan leverera kompetent och högklassigt sjöfolk.

Nu rätt tid

Esben Poulsson förklarar att ICS i allt högre grad ser STCW 2010 som en interimsöversyn med några tillagda bestämmelser om utbildning och certifiering, men utan de strukturella förändringar som behövs för att tillgodose ny utveckling i utbildningar eller den kompetens som behövs för att operera fartyg i framtiden.

– Med alla berörda aktörers engagemang tror vi att det nu är rätt tid att överväga nästa omfattande revision av STCW som är i linje med den som genomfördes av IMO 1995.