Fotograf: Google Maps

Kategori: Miljö | Regelverk

ICS oroad över miljöregler

Den internationella redareorganisationen International Chamber of Shipping (ICS) är skarpt kritisk mot att miljölagsstiftningar införs utan att regel- och tillsynssystem är på plats. Inför framtida regeländringar vill man ha en fördjupad diskussion med lagstiftarna.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]n fördjupad diskussion med lagstiftarna.

Vid sitt senaste årsmöte, som hölls i förra veckan på Cypern, diskuterade ICS framförallt två nära förestående miljölagstiftningar: dels svaveldirektivet som införs 2015 i ECA-områdena, dels IMO:s kommande konvention om ballastvattenhantering. 

Enligt ICS är man mycket oroad över de problem som shippingbranschen står inför när det gäller implementeringen av de nya reglerna. 

”Konkurrensen snedvrids”

När det gäller svaveldirektivet är man kraftigt bekymrade över att många regeringar inte tycks vara redo att genomföra kraven på ett enhetligt sätt, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen. Man uppmanar därför Paris MoU att snarast harmonisera reglerna när det gäller hamnstatskontroller, så att dessa införs innan reglerna träder i kraft.  

– Shippingbranschen satsar miljardtals dollar för att vara säkra på att kunna efterfölja reglerna. De enorma kostnader som det rör sig om kan ha en betydande inverkan på den framtida strukturen för hela shippingbranschen och de internationella handelsmönstren, säger ICS:s ordförande Masamichi Morooka i ett uttalande, och fortsätter: 

– Berörda regeringar måste därför få alla detaljer på plats när det gäller implementeringen, som innebär att bränslekostnaderna kommer att öka med minst 50 procent för många fartyg.

Stödjer syftet

Även den kommande konventionen om ballastvattenhantering hyser man stora farhågor över. Framförallt är man kritisk mot att det inte framgått klart exakt vilken typ av system för ballastvattenhantering som egentligen krävs för de nya reglerna och att det inte är helt klart hur hamnstatskontrollerna ska gå till. 

Enligt ICS stödjer man visserligen syftet med konventionen, men är samtidigt oroad över att rederier som redan har monterat in godkänd utrustning på sina fartyg ska få besked om att utrustningen i slutändan ändå inte uppfyller kraven. 

Vill ha diskussioner

Inför framtida regeländringar hoppas ICS därför på fördjupade diskussioner om vilka konsekvenser olika ändringar får, däribland de ekonomiska följderna.

– IMO:s medlemsstater bör också tänka mer på hur praktiskt genomförbar implementeringen av de nya reglerna är, och inom vilka tidsramar implementeringen görs. Detta bör ske innan reglerna införs, inte flera år senare, då det kan vara för sent, säger ICS:s ordförande Masamichi Morooka. 

International Chamber of Shipping (ICS) är en världsomspännnande redareorganisation som representerar över 80 procent av världens handelsflotta.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]