Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

ICS föreslår utsläppssystem för sjöfarten

International Chamber of Shipping, ICS, föreslår nu en global CO2-reduktionsfond för att belöna rederier som använder bränslen med låga utsläpp. Tanken är att få fart på produktionen av nya bränslen. 

I ett dokument till IMO föreslår nu ICS, som representerar rederier och operatörer med 80 procent av världens handelsflotta, ett ”fund and reward”-system för att påskynda övergången till alternativa bränslen inom sjöfarten, vilka ofta kostar mellan två till tre gånger mer än konventionellt marint bränsle. Tanken är att de rederier med fartyg som redan använder bränslen med låga utsläppsnivåer ska belönas ekonomiskt för de utsläpp som de förhindrar.

Finansieras genom avgifter för utsläpp

Enligt ett pressmeddelande från ICS under tisdagen skulle systemet bidra till att minst 5 procent av den energi som används av sjöfarten globalt skulle utgöras av alternativa bränslen till år 2030.

Systemet skulle finansieras genom obligatoriska schablonavgifter för fartyg per ton utsläppt CO2 till en ”International Maritime Sustainability Fund”.

– Med ICS-fonden och belöningsförslaget har IMO:s medlemsländer en ny möjlighet att införa en global ekonomisk åtgärd som kan kicka igång utvecklingen och produktionen av alternativa bränslen för sjöfarten. För att uppnå netto noll i mitten av seklet måste dessa nya bränslen börja bli tillgängliga i betydande kvantiteter på kommersiell basis senast omkring 2030, säger ICS:s ordförande Emanuele Grimaldi i pressmeddelandet.

Stora kostnadsbesparingar

Hur stort bidraget skulle kunna bli baseras enligt förslaget på mängden koldioxidutsläpp som förhindrats. Enligt ett räkneexempel från ICS skulle ett fartyg som drivs med ammoniak kunna få en kostnadsbesparing på mer än 1,5 miljoner USD årligen.

Enligt en konsekvensbedömning utförd för ICS av Clarksons Research, skulle kostnaden för att släppa ut CO2 kunna bli upp till 100 USD per ton, men att avgifterna initialt skulle sättas mycket lägre för att sedan höjas efter en femårsperiod när en större mängd nya bränslen blivit tillgängliga.

Fonden ska även kunna användas för att stötta välbehövliga investeringar i utvecklingsländer för produktion av nya marina bränslen och bunkringsinfrastruktur.

Ett förslag med potential

Enligt ICS skulle systemet kunna vara på plats senast 2024, under förutsättning att en överenskommelse nås mellan länderna via IMO.

– Den här fonden har potential att gå utanför IMO:s traditionella räckvidd och öka investeringarna för bränsleproduktion och bunkringsinfrastruktur i hamnar över hela världen som kommer att vara avgörande för att vår globala industri ska kunna minska koldioxidutsläppen helt, säger ICS:s generalsekreterare Guy Platten i pressmeddelandet.

Stöttas av Svensk Sjöfart

Förslaget stöttas även av branschorganisationen Svensk Sjöfart.

– Från Svensk Sjöfarts sida har vi förhoppningar att förslaget kan föra förhandlingarna om ett globalt pris på växthusgaser framåt, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

ICS-förslaget kommer att diskuteras i december 2022 efter COP 27 och inför nästa IMO:s marina miljöskyddskommitté i London.