Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö

ICS föreslår global koldioxidavgift

International Chambers of Shipping (ICS), som representerar världens nationella rederiföreningar och över 80 procent av världshandelsflottan, har tagit fram ett omfattande förslag till IMO om ett internationellt system för en koldioxidavgift för utsläpp från sjöfarten.

ICS förslag går ut på att införa en global koldioxidavgift för fartyg över 5.000 brutto och tillsätta en IMO klimatfond för att bidra till sjöfartens omställning.

Klimatfonden kan bidra till att etablera en global infrastruktur för bunkring av nya bränslen som ammoniak och vätgas. Vidare kan den reducera prisskillnaden mellan konventionella och nya bränslen.

Svensk Sjöfart välkomnar avgift

– Sjöfarten behöver en global marknadsbaserad mekanism som minskar prisgapet mellan bränslen med nollutsläpp och konventionella bränslen. Den snabba utvecklingen av sådana här mekanismer är centrala om världens regeringar vill visa att man faktiskt vill göra det man säger. Det råder ingen tvekan om att tekniska förbättringar kan möjliggöra en övergång till en sjöfart utan utsläpp, säger Guy Platten, generalsekreterare för ICS.

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar en global koldioxidavgift och en forskningsfond för sjöfarten. Föreningen har sedan länge en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 och har bland annat tillsammans med Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar publicerat en Färdplan för fossilfri sjöfart.

Del i en förändring

– Klimatkrisen är global och inte regional, därför är det betydligt effektivare med globala regler istället för regionala så att vi inte riskerar att problemen bara flyttar sig någon annanstans. Förhoppningsvis tas ett beslut som möjliggör minskade utsläpp och en omställning av den globala sjöfarten. Den svenska sjöfartssektorn ligger långt fram i denna utveckling och testar exempelvis nya bränslen och konstruktioner av fartyg. Det är dock ofta svårt att i dag konkurrera med aktörer som använder konventionella bränslen då transportköpare sällan vill betala mer för ett klimatvänligt fartyg. Dessutom kostar dessa fartyg ofta betydligt mer att tillverka. ICS förslag skulle därför kunna vara en del i att en förändring kan ske på global nivå, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.