ICS-attack på EU:s oljespillsdirektiv

International Chamber of Shipping riktar kraftig kritik mot EU-kommissionens förslag till direktiv om oljespill från fartyg. Detta innehåller bl.a. kriminalisering av sjöfolk som är inblandade i oljeutsläpp, även om det är en olyckshändelse. Enligt ICS är förslaget i strid med gällande internationella konventioner och också mot EU:s egna regelverk, när ett fartyg i nöd skall söka nödhamn i ett EU-land.