IBF utökar högriskområdet

International Bargaining Forum, IBF, har deklarerat hela Adenviken som högriskområde, detta som en respons på de ökade pirataktiviteterna i området. Avtalet gäller retroaktivt från den 21 november. I oktober förklarade IBF delar av Adenviken som högriskområde. Sjömän som arbetar på fartyg som täcks av IBF-avtal ska fortsätta att få en bonus på 100 procent av sin lön när fartyget är i transit i Adenviken. Samtidigt kommer ersättningarna för dödsfall och skador också att dubblas.