IBF förklarar Adenviken som högriskområde

International Bargain Forum, IBF, har deklarerat större delen av Adenviken som högriskområde, detta som en respons på de ökade pirataktiviteterna i området. Sjömän som arbetar på fartyg som täcks av IBF-avtal ska erhålla en bonus på 100 procent av deras lön när fartyget är i transit i Adenviken. Samtidigt kommer ersättningarna för dödsfall och skador också att dubblas.– Vi är väldigt oroliga över rapporterna från Adenviken – attackerna tycks öka och täcker större delen av området. Det här avtalet bryter ny mark i erkännandet av sjömännens arbetsvillkor, att de möter stora risker i sin yrkesutövning, säger Brian Orrell, talesman för International Transport Workers' Federation.