Robert Ashdown, generalsekreterare IACS.

Fotograf: IACS

Kategori: Säkerhet

IACS utesluter ryska klassen

Klassningssällskapens gemensamma organisation IACS har beslutat att avsluta det ryska klassningssällskapets medlemskap i organisationen.

”Russian Maritime Register of Shippings medlemskap är inte längre hållbart”, skriver IACS i ett pressmeddelande och hänvisar till den tragiska utvecklingen i Ukraina samt sanktionerna mot Ryssland.

IACS, som har sin bas i London, anger att de kontinuerligt har utvärderat läget gällande de internationella och i synnerhet de brittiska sanktionerna mot Ryssland och vad de innebär för organisationen. Det var efter ”extern juridisk rådgivning” som IACS Council kom fram till att Russian Maritime Register of Shippings (RMRS) medlemskap i organsationen inte längre är hållbart.

Omedelbar verkan

Beslutet fick stöd från mer än 75 procent av medlemmarna, ett krav enligt IACS stadgar, och IACS-rådet har därför antagit en resolution om att RMRS medlemskap i IACS dras tillbaka med omedelbar verkan.

”IACS beklagar djupt de omständigheter som har resulterat i detta beslut och hoppas att konflikten i Ukraina upphör så snart som möjligt och att freden återställs i regionen”, skriver IACS i pressmeddelandet.

Fakta IACS

Medlemmarna i International Association of Classification Societies (IACS) klassificerar mer än 90 procent av den globala flottan av lastfartyg. Organisationen sätter tekniska minimistandarder och krav gällande sjösäkerhet och miljöskydd och säkrar konsekvent tillämpning. IACS Council är organisationens högsta beslutande organ. (Källa IACS)