IACS tillbakavisar anklagelser om kartell

Beskyllningar från EU om att europeiska medlemmar i International Association of Classification Societies (IACS) skulle stå i maskopi med varandra tillbakavisas av IACS:s ordförande Tor Svensen. Han avfärdar alla beskyllningar om att IACS skulle vara någon form av kartell såsom det definieras inom EU:s juridiska ramar. Svensen säger till TradeWinds: ”Jag är oroad över att EU är fel ute och inte förstår skillnaden mellan att konkurrera på standarder och kommersiell konkurrens. Vi har offentligt sagt att en av anledningarna till att vi utvecklade de gemensamma strukturella reglerna var så att vi kunde undvika konkurrens på standarder”. De europeiska klassningssällskapen som utreds av EU är: Det Norske Veritas, Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas och Rina. Svensen menar också att EU-kommissionen kanske har snärjt in sig i en intressekonflikt då klassningssällskapen måste samarbeta enligt likriktade standarder under EU:s tredje maritima säkerhetspaket.