IACS inför gemensamma regler nästa år

International Association of Classification Societies (IACS) har enhälligt antagit nya gemensamma konstruktionsregler för tankfartyg och bulkfartyg – Common Structural Rules for Tankers and Bulk Carriers. Regelverket gäller från den 1 april nästa år. Enligt IACS kommer reglerna att leda till mer robusta och säkra fartyg.