I-landsrederier flaggar hem

I-ländernas andel av världshandelsflottan ökade från 21,2 procent 2003 till 22,6 procent 2004. Samtidigt minskade de öppna internationella registrens andel från 46,6 procent till 45,1 procent. Det hävdar UNCTAD, FN:s organ för handel och utveckling, i årets upplaga av Review of Maritime Transport. Orsakerna anses vara att många traditionella sjöfartsnationer infört mer konkurrenskraftiga sjöfartspolitiska villkor samtidigt som säkerhets- och miljökraven skärpts. 2004 ökade den sjöburna världshandeln med 4,3 procent och ökningen i år beräknas hamna på samma nivå. Totalt transporterade sjöfarten 6,76 miljarder ton gods i internationell trafik förra året. Asien stod för 38,4 procent av den sjöburna exporten, framför allt olja från västra Asien och tillverkade varor från Kina och övriga Ost/Sydostasien. Europa, och då huvudsakligen EU, svarade för 22,7 procent av den sjöburna exporten.