Hydro/Statoil forsatt hopfulla om Shtokman

De norska oljebolagen Hydro och Statoil satte till alla klutar under den ryske premiärministern, Mikhail Fradkovs besök i Norge i veckan. De ville försöka försäkra sig om delaktighet i den utveckling som sker på världens hittills största offshore gasfält, Shtokman i Barents hav. Enligt den ryska affärstidningen Vedomosti kommer operatören ute på Shtokman, Gazprom att be de norska oljebolagen att arbeta tillsammans medan de två amerikanska bolagen, ConocoPhillips och ChevronTexaco skall arbeta var för sig. Enligt tidningen så kommer det franska bolaget Total inte att komma ifråga.Den generella bedömningen bland norska experter är att Gazprom vill ha med Hydro och Statioil för att de skall bidra med offshore expertis medan de amerikanska företagen kommer att säkra åtkomligheten till amerikanska LNG terminaler. Det slutliga beslutet väntas komma före femtonde april.