Husell vill köpa aktier i Eckerö

Husell Shipping & Trading Ab har gett ett kontantbud till Birka Line Abp på Birka Line Abp:s hela aktiepost i Rederiaktiebolaget Eckerö. Birka Line äger cirka 400.000 aktier eller nästan 20 procent av Eckerö och budet per aktie är EUR 45. Bror Husell, som ursprungligen grundade Husell Shipping & Trading Ab, säger till SST att en stor del av aktieägarna i både Eckerö och Birka Line anser att korsägandet borde upphöra eller att man borde fusionera bolagen.Eckerö har tidigare lämnat ett anbud på att köpa upp alla Birka-aktier men har tillsvidare inte fått gehör av Birkas aktieägare på grund av det låga priset.