Husell köper fler aktier i Birka Line

Av ett börsmeddelande framgår att Bror Husells ägarandel i Birka Line Abp efter transaktioner i tisdags uppgår till drygt fem procent. Detta motsvarar närmare sex procent av rösterna. Husell var nyligen aktuell i Birka-sammanhang, då det av honom kontrollerade bolaget Husell Shipping & Trading Ab i början av maj lämnade ett anbud att köpa samtliga av Birka Lines aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö. Birka Lines styrelse kunde inte enas om en försäljning och överförde ärendet till bolagsstämman, som måste hållas före den sista juni. Anbudet var giltigt till den 14 maj.