Hurtigruterederier går samman

Vid ett möte i Bodø har de bägge Hurtigruteoperatörerna Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) och Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap (OVDS) enats om en sammanslagning vid årsskiftet. Det nya bolaget, med en årlig omsättning på NOK 4 miljarder och 3.400 anställda, kommer att ha sitt huvudkontor i Narvik och ledas av Jan Kildal som i dag är vd i OVDS. Hurtigrutetrafiken kommer också att ledas från Narvik, där OVDS har sitt huvudkontor i dag. I Tromsø hanteras tekniskt management för Hurtigrutefartygen och därifrån leds också det nya bolagets aktiviteter med lokala färjor och busslinjer. I ett uttalande säger de bägge rederierna att kryssningsaktiviteterna skall utökas men att Hurtigrutetrafiken fortsätter att vara huvudverksamheten. De förväntade synergieffekterna i och med sammanslagningen beräknas till NOK 120 miljoner för de första tre åren.