Hurtigruten och staten överens

Hurtigruten ASA och norska kommunikationsdepartementet har kommit överens om ändringarna i statens ersättning av sjötransporttjänster på sträckan Bergen-Kirkenes. Avtalet gäller bland annat att Hurtigruten får en engångssumma på NOK 125 miljoner för 2008, detta är dels kompensation för 90 procent av de betalda NOx-avgifterna under 2007 och första halvåret 2008, dels är det en generell kompensation på nästan NOK 70 miljoner för 2008. Hurtigruten kommer nu endast att lägga upp ett hurtigrutefartyg under vintersäsongen, M/S Nordlys. Som en följd av detta behöver bolaget inte heller friställa fast anställda, vilket tidigare aviserats.– Vi är glada för att vi har kommit till en uppgörelse. Detta är ett avtal som vi kan leva med och som ger oss handlingsutrymme, samtidigt ger detta förutsägbarhet för vintern, säger Olav Fjell, vd för Hurtigruten, i en kommentar.