Hurtigruten i ny pengajakt

Det förlusttyngda rederiet Hurtigruten för en dialog med banker om ett samlat finansiellt räddningspaket för att få bolaget på rätt köl.– Innehållet är för närvarande inte klart, men det kommer sannolikt att innebära en emission. Det är inte fastställt något eventuellt emissionsbelopp eller närmare villkor, meddelar Hurtigruten Oslo Børs.Rederiet presenterade för en tid sedan ett halvårsresultat på NOK –186 miljoner, samma period i fjol var minusresultatet 34 miljoner.Nyligen kom Hurtigruten och norska kommunikationsdepartementet överens om ändringarna i statens ersättning av sjötransporttjänster på sträckan Bergen-Kirkenes. Avtalet gäller bland annat att Hurtigruten får en engångssumma på NOK 125 miljoner för 2008, detta är dels kompensation för 90 procent av de betalda NOx-avgifterna under 2007 och första halvåret 2008, dels är det en generell kompensation på nästan NOK 70 miljoner för 2008. Nyligen sålde också Hurtigruten färje- och hurtigrutsfartygsverksamheten till Torghatten Nord AS, ett helägt dotterbolag till Torghatten Trafikkselskap ASA, för NOK 488 miljoner.