Fotograf: AGA

Kategori: Miljö

Hur utbilda för LNG?

Allt fler fartyg spås att gå över till LNG i tankarna – men vad krävs egentligen för att hantera gasen?

Under rubriken ”Utbildning och kompetensutveckling för framtidens bränsle” diskuterade företrädare för myndigheter, industrin, konsultbolag, hamnar och försäkringsbolag utbildnings- och kompetenskoncept för de yrkesgrupper som kommer att arbeta med LNG-relaterade arbetsuppgifter. 

Till exempel bunkring av LNG-fartyg. Vem ska utbilda dessa yrkesgrupper? Vilka yrkesgrupper omfattas? Vad ska gå ingå i de kompetenshöjande utbildningarna? Hur får man legitimitet i dessa?

Mer samverkan

– Om det kommer en massa fartyg med LNG i tankarna så behöver folket ombord och de som hanterar gasen på land utbildas, men idag saknas både lagstiftning och tydliga krav, säger Johan Algell, projektledare för MARKIS och CNSS, vid Svenskt Marintekniskt Forum, som också anordnade temadagen på Lindholmen i Göteborg.

Konferensdeltagarna var eniga om att det idag finns väldigt skiftande kunskapsnivåer om flytande naturgas, LNG, någonting som måste ändras. Man efterfrågade mer samverkan mellan myndigheter, industri, sjöfartsakademierna samt privata utbildningsanordnare.

– Det har till exempel gjorts många riskanalyser på olika håll, men det finns inget samlat, säger Johan Algell, som har lång och bred erfarenhet kring frågor som rör flytande naturgas bland annat från FKAB och egna konsultbolaget White Smoke Shipping.

Jan Ahlbom från länsstyrelsen i Västra Götaland, myndigheten som har hand om tillståndsprocessen för Göteborgs Energis planerade gasterminal, fick frågan om hur länsstyrelsen ser på utbildning relaterat till LNG.

– För oss är det väldigt nytt att det kommer in ett nytt drivmedel så här på marknaden och vi har egentligen inte så mycket att luta oss mot. Det finns en LNG-terminal i Nynäshamn, men där råder helt andra förutsättningar än i Göteborg. Det vi gör är att samla kunskap och ställa kritiska frågor. Jag kan därför i dag inte säga exakt vilka utbildningsbehov det finns hos länsstyrelsen när det gäller LNG, säger Jan Ahlbom och framhöll att Norge är ett föregångsland med en utbyggd infrastruktur för LNG.

Det framkom dock under konferensen att Norge som man ofta hänvisar till när det gäller LNG inte har så mycket att erbjuda lagstiftningsmässigt eftersom mycket beslutanderätt ligger på kommunal nivå. Inte heller på EU-nivå finns det ett färdigt paket att hämta.

Wärtsilä utbildade besättning

Representanter för Wärtsilä gick igenom deras utbildning av besättningen på Tarbit Shippings Bit Viking, som konverterats till LNG-drift. Deras utbildningspaket var uppdelat på tre nivåer; motor/teknik, bränsleberedning/bunkring och säkerhet/regelkrav.

Bit Vikings två sexcylindriga Wärtsilä 46 HFO-motorer konverterades till Wärtsilä 50DF, dual fuel-motorer, som körs på LNG. Projektet har beviljats stöd från den norska NOx-fonden som står för 75 procent av investeringen

Anders Höfnell, Lead Marine Client Manager för Lloyd’s Register i Sverige menade att klassningssällskapet har hårda krav på folket som går ombord för inspektioner.

– Vi har omfattande utbildning av varje surveyor, här ingår riskanalyser för LNG i de fall det finns behov.