Fotograf: Baltic Shipping Company

Kategori: Säkerhet | Torrlast

Hur resonerar lastägarna?

Efter skriverierna om torrlastaren Rix Emerald har tidningen Sjömannen ställt frågor till lastägarna om deras syn på sitt eget ansvar för leverantörers kvalitet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]leverantörers kvalitet.

Två svenska företag, Lantmännen och Swedish Agro, ägde lasten ombord på den omskrivna torrlastaren Rix Emerald, när fartyget först avvek från en inspektion och sedan blev belagd med nyttjandeförbud efter att Transportstyrelsen kunde genomföra inspektion och totalt hittade 24 brister kring såväl säkerhet ombord som anställningsvillkor för besättningen.

Transportköpares ansvar

De båda lastägarna har i en artikel i Seko Sjöfolks tidning Sjömannen fått frågor om hur de resonerar kring sitt ansvar som transportköpare att veta att tonnaget de anlitar håller god kvalitet.

– Våra leverantörer utvärderas ständigt på olika sätt och den här händelsen blir en del av den analysen. Vilket beslut vi tar kan jag inte uttala mig om nu, men vi tar hänsyn till allt som inträffar när vi bestämmer vilka leverantörer vi ska använda, säger Mattias Pålsson, logistikansvarig på division Lantbruk hos Lantmännen, till Sjömannen.

Mattis Pålsson på Lantmännen berättar i artikeln att alla deras leverantörer får skriva under en code of conduct och att de dessutom ställer krav på att fartygen ska följa ITF:s regler för löner och arbetsförhållanden.

Ingen vetskap om omständigheterna

Enligt databasen equasis.org ägs Cypernflaggade Rix Emerald av Rix-E Shipping med Rix Shipmanagement i Riga som redare och managementbolag. Hon befraktas av danska Baltic Shipping Company.

När Rix Emerald kom till Kalmar, där fartyget blev belagt med nyttjandeförbud, var det enligt Sjömannen lastat med majsmjöl som skulle till Swedish Agros foderfabrik.

– Det var vår last ombord. Men vad som skett tidigare vet vi inget om. Vi är intresserade av att få en last flyttad från punkt A till punkt B. Omständigheterna runt själva båten har vi inte vetskap om. Vi har fått upplysningar om att vår last både lastats och lossats som den ska. Vad som sedan hänt påverkar inte oss. Agenten ska se till att vår last kommer fram enligt avtalet som skrivits, säger Mats Jönsson, vice vd och spannmålschef på Swedish Agros anläggning, till Sjömannen.

Oljebolagen tydligt exempel

Rikard Engström, vd på föreningen Svensk Sjöfart, säger i en kommenterar i artikeln att det inte alltid är lätt för transportköpare att veta om ett fartyg är okej, men att både köpare och producent har ansvar för att se till att uppförandekoder och andra regler efterföljs. Han tycker att oljebolagen är ett tydligt exempel på medvetna transportköpares makt.

– Det är den som betalar för transporten som har den primära makten över dess kvalitet, säger Rikard Engström.

Läs hela artikeln på tidningen Sjömannens hemsida.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]