Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Sympatiåtgärder kan stoppa finländsk sjöfart

Finlands Sjömans-Union har aviserat sympatiåtgärder för att stöda det strejkande fackförbundet Finlands Post- och logistikunion PAU.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]- och logistikunion PAU.

Finlands Sjömans-Unions (FSU) styrelse beslutade den 14 november att vidta sympatiåtgärder med anledning av Post- och logistikunionens pågående strejk. FSU är fackförbundet för främst manskap inom däck-, maskin- och intendenturavdelningarna på finskflaggade fartyg.

Trappas upp

De första åtgärderna vidtar FSU redan efter helgen.

Från måndagen den 18 november tas inte Postens transporter ombord på fartyg i inrikes eller utrikes trafik. Följande steg tas torsdagen den 21 november, då färjorna i utrikestrafik inte längre tar ombord lastbilar, trailers eller andra lastenheter. Däremot transporteras fortfarande personbilar och bussar på bildäcken.

Den sista aviserade upptrappningen av sympatiåtgärderna sker måndagen den 25 november då lastfartyg och färjor under finsk flagg i utrikesfart efter klockan 6 på morgonen blir liggande i hamn. Medlemmar av Finlands Sjömans-Union följer inte längre med fartygen ut till sjöss, men de utför de arbetsuppgifter som de normalt gör i hamn.

Tills lösning uppnås

FSU informerar att sympatiåtgärderna pågår tills Posten uppnår en lösning med Post- och logistikunionen PAU, eller tills annat meddelas.

”Sjömans-Unionen fördömer Postens åtgärder gällande nedskärningen av deras arbetstagares löne- och arbetsvillkor samt försöket till att bryta PAU:s lagliga strejk och kommer vid behov att överväga stödåtgärdernas omfattning”, skriver fackförbundet på sin webbplats.

Äventyrar finska flaggans framtid

Föreningen Rederierna i Finland, som representerar finländska och åländska rederiers intressen i närings- och arbetsmarknadspolitiken, varnar för att en sympatistrejk åsamkar skada för fartyg registrerade i Finland och på Åland.

– Med dessa massiva stödstrejker äventyrar Sjömans-Unionen inte blott Finlands utrikeshandel utan även den finska flaggans framtid på våra fartyg, konstaterar vice vd Hans Ahlström på Rederierna i Finland, och tillägger:

– De finska fartygen är inte lika leveranssäkra som utländska fartyg. Vi hoppas, att poststrejkens parter finner en ansvarsfull lösning innan stödstrejkerna eskalerar.

Antalet finskflaggade handelsfartyg i utrikesfart har inte på många år varit så stort som nu med drygt 110. Därtill är ett betydande antal last- och passagerarfartyg i order och förhoppningen är att en stor del av dem får finsk flagg. Under de senaste åren har merparten av nybyggen eller andrahandsfartyg till rederier i Finland och på Åland fått finsk eller åländsk flagg.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]