Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Politik

Hot om stödminskning i Finland

Finlands nya regering hotar att reducera passagerarfartygsstödet trots att rederier och ombordanställda redan vidtagit alla de åtgärder som nu förväntas av arbetsmarknadsparterna. Om hotet förverkligas kan det bli utflaggningar till Sverige.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]laggningar till Sverige.

När den nya regeringen i Finland förhandlade fram sitt regeringsprogram gjorde man upp en lista över nedskärningar som skulle kunna förverkligas om arbetsmarknadsparterna inte kan enas om ett så kallat samhällsfördrag. Genom detta fördrag ska arbetskraftskostnaderna sänkas med 5 procent.

På regeringens lista finns även halva passagerarfartygsstödet, något som förvånar sjöfartsbranschen. Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland (RIF), understryker att man inom sjöfarten redan tidigare gjort alla de nedskärningar som regeringen nu efterlyser från arbetsmarknadsparterna på landsidan.

Fortlöpande anpassning

Allt sedan 1992 har RIF nämligen avtalat med sjöfacken om en rad arbetsmarknadspolitiska strukturändringar inom handelssjöfarten. Hans Ahlström påpekar att det fortlöpande har vidtagits åtgärder för att reducera kostnaderna.

– Vi har faktiskt både sänkt löner och försämrat förmåner för sjöfolket för att få till stånd det här stödet.

Utflaggning till Sverige

Om regeringen skulle verkställa hotet att minska passagerarfartygsstödet med 20 miljoner euro, vilket skulle innebära en halvering, leder det sannolikt till utflaggningar. Till exempel för Viking Line, som skulle drabbas hårdast eftersom rederiet har flest färjor under finsk flagg, skulle de årliga personalkostnaderna öka med omkring 13 miljoner euro.

– Förutsatt att nedskärningarna skulle förverkligas så skulle sannolikt åtminstone majoriteten av våra fartyg flaggas i Sverige. Egentligen finns det ingen orsak till att man i så fall skulle hålla något kvar i Finland, säger Jan Hanses, vd för Viking Line, till Sjöfartstidningen.

Nettolönesystem

Passagerarfartygsstödet innehåller samma komponenter som lastfartygsstödet och är egentligen inget direkt stöd. Det är i princip ett nettolönesystem där arbetsgivaren får tillbaka förskottsskatt och arbetsgivarens andel av försäkringsskyddet. I Finland går detta via statsbudgeten.
– Det motsvarar i praktiken det svenska sjöfartsstödet, säger Hans Ahlström.

Högt pris

Hans Ahlström menar att både rederier och sjöanställda genom olika åtgärder redan idag betalar ett relativt högt pris för att ha kvar en finskflaggad handelsflotta. Detta bekräftas av en nyligen publicerad rapport från forskningsinstitutet Pellervo, där man jämför lönsamheten för finska och svenska rederier.

– Grundbudskapet är att svenskägda rederier har mycket bättre lönsamhet men att detta har åstadkommits genom utflaggningar.

Krisberedskap

Rapporten visar alltså att de finska rederiernas lönsamhet är sämre.

– Å andra sidan har flottan under finsk flagg ökat och förnyats. Sysselsättningsläget för finska sjömän är bra jämfört med övriga länder, säger Hans Ahlström.

En annan skillnad som rapporten påvisar är att man i Finland i sin sjöfartspolitik betonar vikten av finsk flagg även av krisberedskapsskäl.

– Vi har en egen flotta och vi har kunnat stävja utflaggningshotet genom olika åtgärder. Vår målsättning har alltid varit att vi ska ha en egen flotta.

Två alternativ

Hans Ahlström säger att poängen i utredningen är att det finns två alternativ.

– Antingen går man in för att bevara och utveckla en egen handelsflotta, vilket kräver flexibla lösningar på arbetsmarknaden och konkurrenskraftiga allmänna villkor i rederibeskattningen. Tonnageskatten har varit väldigt viktig. Det andra alternativet är att man struntar i allt och låter fartygen försvinna. Lönsamheten blir bättre för rederierna, men konsekvensen är att man inte har en egen handelsflotta.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Så var det den vägen. Förra veckan var det österut man flaggade färjor (från Sverige).
  Antagligen är herrarna på Åland inte nöjda förrän dom får betalt av staten för att ha besättning ombord…

 • Anonym

  betydligt billigare för skattebetalare och finska staten om ”flytrestaurangerna” flaggar ut, de har redan det bästa stöd som finns, de säljer ju skattefri sprit och kunde gott ersättas med produktivare och miljövänligare lasttonnage.

  • Förnamn Efternamn

   Skattefri? Det vete fåglarna. Är nyss hemkommen från Finland och på Mariella skulle de ha 193 kr för en låda Heineken. Stena som inte har tax-free tar 89 kr för samma låda…..

 • Landkrabba

  Idiotiskt.

  • Teodor Brasved

   Exakt vad?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]