Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Hot mot förtroendeman utlöser hamnstrejk

Fackförbundet AKT:s medlemmar lägger ned arbetet i alla hamnar i Finland för ett dygn efter att en förtoendeman uppges ha blivit hotad av en rederirepresentant.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har lagt ned arbetet under en endagsstrejk i hamnarna i Finland. Aktionen inleddes i morse och avslutas på torsdag morgon. 

Laglig aktion

AKT informerar att strejken förorsakats av att en facklig förtroendeman i Röyttä hamn i Torneå har hotats av en representant för ett rederi. Fackförbundet vill inte närmare gå in på närmare detaljer om vem som hotat och hur, men uppger att strejken är en laglig aktion som inte gäller kollektivavtalet.

– Vi kan inte godkänna sådant här, saker bör kunna skötas utan att man behandlar en förtroendeman så här. Därför har AKT beslutat att lägga ned arbetet i alla hamnar i Finland, säger AKT:s förbundssekreterare Arto Sorvali till Sjöfartstidningen.

”Illa för sjöfarten”

Enligt Arto Sorvali gäller konflikten ett ryskt lastfartyg där man inte följer ITF-avtal.

– Enligt vad vi erfar har inte avtalen följts på fartyget. Fartyget har en last av skrot som ska till Outokumpus stålfabrik för förädling. Vi har uppfattat att Outokumpu som börsnoterat företag med en stor statlig ägarandel har undertecknat ett sådant avtal där de kommit överens om att de använder fartyg som uppfyller ITF-avtalen. Man kan fråga sig varför de använder lågavlönad arbetskraft för att frakta sina produkter. Det är inte bra för finländska sjöfarare och rederier och givetvis även för den allmänna sjösäkerheten. Det är denna typ av fartyg som sedan förorsakar skador.