Fotograf: Transportföretagen

Kategori: Politik

Hoppfull framtidsvision i Almedalen

Efter årets Almedalsvecka konstaterar Transportföretagen att frågan om sjöfartens kompetensförsörjning ligger högt på agendan.

Frågan om sjöfartens kompetensförsörjning väcker, enligt Transportföretagen, sakta men säkert ett allt mer ökat engagemang hos beslutsfattarna. 

– Vi kan helt klart konstatera att frågan om sjöfartens kompetensförsörjning ligger högt på agendan både för bransch och sakta men säkert hos beslutsfattarna där den utan tvekan väcker ett allt mer ökat engagemang. Vårt medskick är nu ökade resurser för utbildningar som leder till arbete inom sjöfarten och en uppmuntran till företag i branschen att engagera sig i utbildningsfrågor. Bland annat genom att erbjuda praktikplatser, summerar Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, sina intryck från Almedalsveckan.  

Prioriterat område

Infrastrukturminister Tomas Eneroth var en av talarna på det seminarium om sjöfartens kompetensbehov som Transportföretagen och Sjöfartsverket arrangerade under Almedalsveckan. Han inledde med att tala om sjöfartskonvojen och de fina besökssiffrorna. Han berättade också att sjöfarten är ett prioriterat område för regeringen, och att ambitionen är att hitta sätt att stärka sjöfartens ekonomiska förutsättningar, att stärka hamnarna i transportsystemet och att fortsätta med satsningar på innovation och digitalisering.

Fler kvinnor

Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, berättade om den satsning som görs för att locka fler kvinnor till yrket och det arbete med både attitydförändringar och arbetsmiljö som skett. Om fem år ska minst 30 procent av studenterna på sjöbefälsutbildningarna vara kvinnor, berättade Katarina Norén.

Arbeta med attityder

Maria Mindhammar, överdirektör vid Arbetsförmedlingen, underströk att det är viktigt att arbeta med attityder och att ett långsiktigt arbete måste ske med att förflytta branschens status.

– Den stora frågan som vi behöver jobba med är attitydfrågan. Vi har fördomar om hur det är att arbeta till sjöss, sade Maria Mindhammar.

Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, hade ett medskick till politikerna:

– Satsa på attraktivitet och status för yrkesutbildningar.

Seminariet avslutades med ett samtal där Katarina Norén, Maria Mindhammar, Caj Luoma och Christer Bruzelius, vd Destination Gotland, deltog.

Frukostseminarium

För att skapa dialog i ett mindre, regionalt sammanhang arrangerade Transportföretagen även en frukostträff i Svenskt Näringslivs lokaler i Visby. Medverkade gjorde bland annat Destination Gotland som ett lokalt rederi men även flera från branschen tillsammans med Arbetsmarknadsutskottet, skola och beslutsfattare.

Caj Luoma på Transportföretagen gav en inledande presentation om rekryteringsbehovet inom sjöfarten och Maria Sjölin Karlsson, branschutvecklare på Transportföretagen, modererade morgonens möte.