Holy House fast för magic pipe

Holy House kylfartyg Snow Flower har åkt fast för en så kallad magic pipe, en anordning för att köra orenat oljeblandat vatten direkt överbord.– Det är förfärligt och det kommer att bli dyrt. Vi har fått deponera en miljon dollar och sätta iland tio man som US Coast Guard håller i 120 dagar för förhör, säger Mats Ruhne på Holy House till SST.Snow Flower fastnade i den amerikanska kustbevakningens (USCG) hamnstatskontroll den 27 februari i Glouster City i New Jersey. Inspektörerna hittade ett arrangemang som kopplade förbi länsvattenseparatorerna. ”Tjocka svarta oljerester påträffades inuti röret …” skriver USCG. Dessutom fanns det oljerester i en barlasttank och i en barlastvattenpump vilket ”indikerar att olja pumpades överbord” enligt USCG.– Snow Flower klarade hamnstatskontrollen utan anmärkning, sedan var det en i vår besättning som kallade tillbaka Coast Guard och pekade på en hylla där det här röret låg. Röret skulle teoretiskt kunna användas för att koppla förbi separatorn, men vi kan inte förstå varför besättningen skulle vilja göra det. Länsvattensystemet är bara ett år gammalt, säger Mats Ruhne.Eftersom stora delar av besättningen hålls kvar i USA har inte Snow Flower kunnat lämna hamnen men en ny besättning är på väg och fartyget väntas avgå inom ett par dagar.Det amerikanska systemet med angivare, whistleblowers, har fått hård kritik och Mats Ruhne ger inte heller mycket för systemet.– Besättningsmannen har så klart lockats av att han kan få hälften av det vi döms att betala i böter. Men det är vi som sköter bemanningen så det finns inga andra att skylla på.