Holländskt tankfartyg i piratattack

Tankfartyget Fairchem Pegasus på 19.800 dwt, flaggat på Marshallöarna och med ägarskap registrerat i Holland, attackerades av pirater omkring 300 nautiska mil utanför Somalia under en segling mellan Durban till Sharjah. Ingen av de 23 besättningsmedlemmarna skadades. Det holländska ägarbolaget W-O Shipping har inte specificerat vilken typ av skador attacken medförde. Fartyget kommer att inspekteras av P&I Club North of England vid ankomsten till Sharjah. Attacken verkar ha genomförts av två mindre båtar. Fairchem Pegasus ökade farten efter attacken och kort efter gav piraterna upp och försvann.