OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Ekonomi | Specialfartyg

Höjda lotsavgifter

Lotsavgifterna höjs med fem procent från och med årsskiftet. Huvudsyftet är att uppnå full kostnadstäckning för lotsningsverksamheten.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]adstäckning för lotsningsverksamheten.

Enligt Sjöfartsverket har man fram tills nu haft en alltför låg kostnadstäckning av lotsningsverksamheten, där underskotten täckts av de farledsavgifter som handelssjöfarten betalar till Sjöfartsverket. För att uppnå full kostnadstäckning har man därför beslutat att höja lotsavgiften med fem procent från den 1 januari 2016. Undantaget från höjningen är det distanstillägg och de resekostnader som tas ut i samband med öppensjölotsning, vilka behålls oförändrade.

Färre antal lotsningar

En annan faktor som också uppges påverka behovet av en avgiftshöjning är att fartygen blir allt större och att antalet anlöp och lotsningar därigenom minskar. Enligt Sjöfartsverket kan inte organisationen på kort sikt anpassas till det minskade behovet av lotsar, eftersom lotsning är en verksamhet med krav på beredskap 24 timmar om dygnet.

Effektiviseringsarbete

Sjöfartsverket uppger slutligen att man bedriver ett effektiviseringsarbete som bland annat innebär en förbättring av den långsiktiga planeringen och en anpassning av sina resurser till behovet av lotsning.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Rolf B Bertilson

  Det är förstås viktigt att SjöV noga utreder behovet av lotsning. Gamla måttbestämmelser, fartygs numera moderna utrustning, synpunkten att ett fartyg behöver lots just vid den tidpunkt man beställer till måsta kunna frångås om en ankomsttid samtidigt innebär en längre väntetid vid kaj på att stuvare dyker upp i stället för att lots levereras i tid för att hinna fram lagom i tid för hamnens verksamhet. Således, optimera verksamheten!

  • Ostkustlotsen

   Något säger mig att du Rolf ej varit ombord på många av de fartyg som trafikerar våra hamnar. Utrustningsnivån har ej ökat de senaste 20 åren och det som tillkommit är inte det minsta säkerhetshöjande snarare tvärtom.
   Besättningarnas kvalitet vågra jag knappt nämna…
   Det är ej SjöV’s sak att synkronisera lots och stuveri mm. Beställer ett ftg lots så skall de få det i möjligaste mån enl deras önskemål.

  • västkustlotsen.

   Min uppfattning är att dagens besättningar generellt inte är tillräckligt duktiga för att klara ett anlöp utan lots. Det finns så klart undantag och för dem har Transportstyrelsen ett väl fungerande system för lotsdispenser. Det är inte Sjöfartsverkets jobb synka med stuveri etc, det borde mäklaren klara att göra. Dock jobbar Sjöfartsverket med att ta fram system för att detta skall kunna bli verklighet, efterföljare till Mona Lisa i form av STM och framförallt i detta specifika med optimering fall jobbar de med något som heter Port CDM.

   • Sven J

    Min uppfattning är att Lotsen är överreklamerad och inte behövs ombord. Men Lotsarna tror dom är Gud, och gör allt för att bevisa att dom måste finnas!! Hoppas och tror att det är ett utdöende yrke! Bara en stor utgift!

    • Anonymous

     Det krävs lokalkännedom för att navigera i kustnära farvatten. Det gäller i svenska vatten precis som i Tyskland, Holland, Storbritannien osv. Det är helt enkelt så att inga länder inte vill ha fartyg på grund, som kolliderat eller förorsakat miljöutsläpp.

     Så du kan vara världens bästa skeppare på att köra in till Göteborg, men det innebär inte att du är lämplig att köra in till Singapore eller genom Panama.
     Så öppna upp hjärnan ett varv till och tänk igenom situationen. Med ditt tänkande så är du redan en förhöjd risk idag.

 • J.Rydqvist

  Senast förra veckan lotsade jag ett pappers löst fartyg som inte var lotspliktigt. Där man lagt rutten utanför farleden. På fel sida en ö..
  Detta var inget misstag då man planerat girar mellan grynnorna..
  Som tur var beställde dom Lots..trots att redaren inte hoppade jämfota av glädje.
  Det finns givetvis bra folk ute fortfarande. Men tyvärr finns det desto mer mindre bra befäl.

 • Sten

  Ju större och färre fartyg som kommer till svenska hamnar och farleder borde ju rimligen behov av lotsning kvarstå, dock inte i samma omfattning. Att man inte lyckats anpassa organisationen till behovet är ju beklagligt, tyder på protektionism och särintressen som Sjöfartsverket inte mäktar bryta ner. Grannländerna gör större rationellare drag för att marknadsanpassa sin lotsservicetjänst och därmed möta rederiernas önskemål om sänkta avgifter. ”Effektiviseringsarbete” som omnämns i slutet av artikelen ha Sjöfartstidningen skrivit om ett antal gånger under flera år, detta arbete verkar inte hinna ikapp den marknadssituation som råder.

 • BjörnForsby

  Bra inlägg Sten! Varför kan inte sjöfartsverket spara och effektivisera istället för att höja avgifterna istället. Min kollega tog lots genom Kalmarrännan och samtidigt som. Lotsen klev iland åkte en sjuk besättnings man med iland. Vi fick en faktura på resan trots vi betalt både lots och transport. BJÖRN

 • Egon Svensson

  Privatisera lotsveksamheten. for att uppna en supply and demand balance.
  Socialism skapar ineffektivitet and korruption.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]