Höjda lotsavgifter hotar småhamnar

Hamnarna i västra Limfjorden protesterar mot en kraftig ökning av avgifterna för den obligatoriska lotsningen. Hamnarna är rädda för att de nu kommer att förlora återstoden av sin trafik när det statliga lotsningsväsendet Danpilot aviserat att avgifterna måste motsvara de verkliga kostnaderna, vilket Danpilot hävdar är nödvändigt till följd av ny konkurrenslagstiftning i Danmark som gör att det inte längre är tillåtet att subventionera lotsningsavgifterna. Avgiften för en 2.000 dwt coaster på resa från Aalborg till Skive kommer att öka från omkring DKK 18.000 till DKK 50.000.– Det här kommer att ta död på återstoden av trafiken i de små hamnarna. Godset kommer att flytta till lastbilar istället för att transporteras på våra vattenvägar, säger Tom Elmer Christensen på Danske Havn.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.