Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Specialfartyg

Högtryck kan innebära isläggning

Just nu är isvintern lindrig, men prognosen utlovar högtryck som kan leda till att hela Bottenviken fryser.

Just nu är det is bara längst norrut i Bottenviken med assistansbehov på Luleå, Karlsborg, Torneå, Kemi och Uleåborg.

– Det är lindrigt från Skellefteå och Piteå. Det finns lite assistansbehov på Brahestad, sedan är det relativt lindrigt på Rahja, Karleby och Vasa, säger Ulf Gullne på isbrytarledningen till Sjöfartstidningen.

Han berättar att det har blåst i helgen så att isen packats upp mot norra delen av Bottenviken.

– Fartygen har fått assistans av isbrytarna men det är ingenting som har hindrat sjöfarten, den kan i stort sett gå tidtabellsenligt.

Ska bli kallare

Ulf Gullne beskriver detta som en lindrig isvinter – åtminstone än så länge.

– Nu ska det enligt meteorologerna komma in ett högtryck och man räknar med att hela Bottenviken kan bli istäckt.

Än är det inte för sent med en mer omfattande isläggning, försäkrar Ulf Gullne.

– Det har hänt ett flertal gånger att man har trott att våren skulle komma och sedan har kung Bore kämpat tillbaka. Det finns inget värmeöverskott i vattnet. Havet är ordentligt nerkylt. Bara det inte blåser alltför mycket fryser det rätt snabbt.

Många isbrytare

För närvarande är så många som nio isbrytare i tjänst, om även de finska inkluderas.

– Så många behövs inte, det beror på provtursverksamhet. Vi har fått nytt maskinövervakningssystem på Atle och Frej och det ska provas och ställas in och då fordras det att det finns lite is att gå i. Både Atle och Frej ska gå maskinprovturer så vi har tagit ut Oden för några dagar.