Högre vinst för Dansk Skibskreditfond

Dansk Skibskreditfond redovisar en betydligt högre vinst för 2004 än för 2003 trots större kreditförluster. Ränteintäkterna på DKK 2,3 miljarder är något lägre än 2003. Årets resultat efter skatt blev DKK 906,8 miljoner, att jämföras med DKK 303,8 miljoner 2003. Kreditförlusterna uppgick till DKK 722,3 miljoner, vilket huvudsakligen kan hänföras till Corral Line som togs över 2002 och vars fartyg såldes förra året, samt Elite Shipping som inte har någon verksamhet kvar och kommer att likvideras i år. Corral Line driver fortfarande verksamhet men med två privatägda fartyg. Dansk Skibskreditfond kommer att ändra verksamhetsform, från stiftelse till aktiebolag, i år.