Höga bunkerpriser pressar Viking Lines resultat

Trots att fraktintäkterna ökade med över 10 procent och oförändrade passagerarintäkter jämfört med första halvåret förra året, ökade Viking Lines förlust från EUR 10,7 miljoner till EUR 14,2 miljoner.Orsaken är framförallt högre bränslekostnader. För första halvåret 2011 bokförde rederiet bunkerkostnader på EUR 30,7 miljoner, i år kom de kostnaderna upp till EUR 33,8 miljoner.Marknadsmässigt svarar Viking Line för en fjärdedel av trafiken mellan Helsingsfors–Tallinn, 54 procent på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, nästan hälften av trafiken mellan Åbo–Mariehamn/Långnäs-Stockholm och över hälften av kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn.