Höegh beställer ytterligare fyra bilfartyg

Höegh Autoliners har beställt ytterligare fyra PCTC-fartyg från Tsuneshi Corporation för leveranser 2007. Fartygen får en däcksarea på 47.000 kvadratmeter med kapacitet för runt 5.200 CEU (Car Equivalent Units). Rederiets förnyelseprogram består nu av 20 ro-ro-fartyg med ett totalt värde kring USD 1 miljard. Nio fartyg har levererats hittills. Enligt koncernchef Thor Jørgen Guttormsen har man under en tid legat i förhandlingar med varvet om tre till fyra nybyggen och tack vare en lång relation kunde man få leveranserna redan 2007. Normalt levereras bilfartyg som beställs nu 2008–2009. Höegh Autoliners opererar ett 50-tal bilfartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.