Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag | Forskning

Hjärta och ryggrad på Lindholmen

Blå tillväxt är begreppet på alla politikers läppar, från Bryssel till Stockholm Även på Swedish Maritime Day där Anneli Hultén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, öppnade med att kalla hamnarna för sjöfartens hjärta.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ör sjöfartens hjärta.

– Det är bara att konstatera att hamnarna är viktiga men att sjöfarten är ryggraden i den maritima näringen. Allting kommer i grunden från de hjärtan som klappar ombord på svenska fartyg. Det är de som föder de idéer som förhoppningsvis skapar produktion och jobb i Sverige, säger Christer Schoug, Sveriges Redareförenings vd, under paneldebatten före lunch och går därmed i samma spår som Mogens Schrøder Bech, från danska Søfarrttsstyrelsen, tidigare trampat upp.

– Sjöfarten är motorn i det maritima komplexet och man måste ta hand om sin motor. Fullständigt nödvändigt för att sjöfarten har kunnat växa som den har gjort i Danmark ser vi att tonnageskatt och nettolöner i ett internationellt register har varit. Dessutom måste det finnas ett stabilt regelverk som näringen kan lita på att det inte växlar för mycket och det måste finnas en god samverkan mellan myndigheter och näring, säger Mogens Schrøder Bech.

– Det är otroligt viktigt att vi får ut danskar att segla på våra fartyg så att vi kan få hem dem sedan igen med idéer och ge dem vidareutbildning. Vi ska också skapa en pipeline mellan forskning och näringen, som ni har gjort här i Sverige med Lighthouse, säger Mogens Schrøder Bech som också gång på gång understryker vikten av ett ”level playing field”, det vill säga lika villkor för den allt mer internationella sjöfarten.

– Sjöfarten blir allt mer internationell och global. Därför är vi mycket aktiva inom IMO, ILO och WTO. De globala organisationerna. Vi är aktiva inom EU också men det är viktigare med det globala och där är det bara flaggstatsstorleken som avgör om man kan vara med och påverka att det blir ett level playing field, säger Mogens Schrøder Bech som förklaring till vikten av att behålla en stor nationell flagga, även om den finns i ett internationellt register.

Tillväxtpotential

Den danska representanten säger också att hans land ser sjöfarten som en tillväxtnäring med fortsatt potential att växa med kvalitetssjöfart inom ett par områden som han pekar ut som särskilt intressanta: offshore, arktis, den växande världshandeln i framtiden och inte minst genom grön teknologi.

– Det är svårt att bygga upp helt ny industri från grunden men inom det maritima har vi redan kompetens och erfarenhet.

Även i det spåret hakar Christer Schoug senare på.

– I januari när regeringen presenterade sin handlingsplan var vi från redarhåll lite besvikna. Men när lugnet väl lagt sig och vi fått analysera innehållet i handlingsplanen så ser vi att där finns en hel del gott som vi jobbar tillsammans med framförallt näringsdepartementet på att utveckla, säger Christer Schoug.

– För svenska redare handlar det nu om att känna att vi får den där kicken som gör att vi kan komma tillbaka och överleva.

En kombination

Moderator Anna Risfelt Hammargren frågade också AB Volvos Jan-Eric Sundgren om det är viktigt med ett starkt svenskt maritimt kluster.

– Ja, det är oerhört viktigt för AB Volvo. Dels för att vi är en del av klustret eftersom vi tillverkar motorer till maritima näringen, dels för att vi är beroende av transporter för att få ut våra produkter på världsmarknaden, men också för den globala miljön.

Swedish Maritime Day är en sammanslagning av de tidigare arrangemangen Stora Marindagen och Kustkonferensen, och dessutom en förlängning av förra årets European Maritime Day – EU:s arrangemang som 2012 hölls i Göteborg och i år i slutet av maj hålls i Valetta på Malta.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]