Fotograf: Thun Tankers

Kategori: Skeppsbyggnad

Historiskt stor orderbok för Erik Thun

Sedan november i fjol har två torrlastfartyg levererats till Thun och dessutom har rederiet tio produkttankfartyg i order.

Erik Thun AB, som fyller 80 år i år, moderniserar och bygger ut sin flotta som aldrig förr. Förutom Snow Crystal, en isförstärkt TrollMax-minibulker på 5.680 dwt som levererades i november 2017, samt Ice Crystal, ett större systerfartyg på 6.550 dwt som levererades i februari i år, har även det helägda dotterbolaget Thun Tankers tio produkttankfartyg i beställning.
Snow Crystal och Ice Crystal ska på lång sikt ersätta de äldre småbulkfartygen Ice Star och Snow Star, som på grund av nuvarande goda fraktmarknad fortfarande behövs i flottan.

Gothia Tanker Alliance

Samtliga produkttankfartyg i order kommer efter leverans att ingå i Gothia Tanker Alliance. I år har Gothia Tanker Alliance verkat i fem år och är ett samarbete mellan bland andra Thun Tankers, Furetank, Älvtank, Wisby Tankers och Unitankers.
– Vi tror på en framtid med klimatsmart sjöfart och vi agerar på detta med en historiskt stor orderbok där vi noggrant följt och matchat utbud av fartyg med efterfrågan på fartyg, säger Joakim Lund på Thun Tankers till Sjöfartstidningen.

LNG-drift

Av nybyggena i order har Thun Venern sjösatts i april. Hon är det tredje systerfartyget i en serie av sex LNG-drivna (dual fuel) fartyg på 18.000 dwt från det kinesiska varvet Avic i Shanghai. Det första fartyget, Furetanks Fure Vinga, är redan levererat och Älvtanks Ramanda döptes i maj. Thun Venern levereras i oktober 2018. Av de övriga tre systrarna i denna serie går två till Furetank och en till Älvtank.

L- och E-klass

Samma varv kölsträcker inom kort de två första av fem intermediate produkttankfartyg på 17.500 dwt av Thun L-klass. Samtliga fartyg har beställts av Thun Tankers och levereras under 2019 och 2020.
På varvet Ferus Smit Nederländerna sjösätts den 16 juni det första av fyra 8.000 dwt produkttankfartyg av Thun E-klass. Fartygen får dual fuel-maskineri för drift med LNG och ska på sikt ersätta fartygen av G-klass.