Hirtshals gjorde vinst trots turbulent år

Hirtshals Hamn gjorde en nettovinst på DKK 5,1 miljoner 2007 efter ett turbulent år. Under året rekonstruerades färjeterminalerna för att kunna ta emot de nya Superspeedfärjorna. Vidare sjösattes ett stort muddringsprojekt, 637.000 kubikmeter sand har flyttats från hamnen och hamninloppet, vilket genererade extra kostnader på DKK 5 miljoner. Vinsten kom efter intäkter på DKK 54,3 miljoner. Fiskhanteringen är fortfarande värdefull för hamnen, under 2007 var värdet på fisken DKK 292 miljoner, en uppgång med 18 procent.