Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

”High five” i Kapellskär

Hamnbygget i Kapellskär har nått en viktig milstolpe. Bägge pirerna är nu tillgängliga och samtliga fem fartygslägen är i drift.

Ombyggnaden av Kapellskärs hamn, som ingår i Stockholms Hamnar, har pågått i över tre år och är nu inne i ett slutskede. I somras togs en nybyggd, 245 meter lång pir i drift och nu har även den ursprungliga piren fått ett ordentligt lyft och är redo för trafik.

”Milstolpe”

– En viktig milstolpe är nådd när vi nu har samtliga fem moderna fartygslägen i drift. Muddringsarbete har gjorts, betong har reparerats och piren har fått nya erosionsskydd, fendrar, pollare, avkörningsskydd och ny belysning. Nya vatten- och avloppsanslutningar är på plats och det är förberett för möjligheten att el-ansluta fartyg, säger Peter Lundman, driftchef i Kapellskärs hamn, varifrån färjelinjer går till Mariehamn på Åbo, Nådendal i Finland samt Paldiski i Estland.

Premiäranlöp i helgen

I och med att samtliga fem fartygslägen nu är i bruk flyttar DFDS över all sin trafik till den renoverade piren, varvid första anlöpet sker lördagen den 28 januari. Det innebär också att DFDS kommer att trafikera norra hamnplan och använda sig av sin nya speditionsbyggnad.

Tallink Silja och Finnlines kommer även i fortsättningen att trafikera den nya piren, som alltså stod klar i somras.

För Viking Lines del anlöper man som vanligt färjeläget i hamnens mellersta del. När Rosella är tillbaka i trafik den 3 februari, efter att ha legat på varv, kommer även Viking Lines nya incheckning att användas för första gången.

Invigs på försommaren

Förutom att Kapellskär nu har fem fartygslägen till sitt förfogande har hamnplanen också nästan fördubblats. Dessutom har lösningar för logistik och säkerhet uppdaterats kraftigt.

Den officiella invigningen av nya Kapellskärs hamn kommer att ske på försommaren.