Hemställan lämnad av medlarna i pensionskonflikten

Medlarna i ITP-Sjökonflikten mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet lämnade i fredags en hemställan till parterna.I medlarnas förslag, som måste antas eller förkastas i sin helhet, ingår bland annat att förtida avgång blir möjlig från 62 års ålder eller tidigast från 60 år om friskintyget är indraget. Det skall också finnas en övergångslösning för sjöbefäl som uppnår 60 års ålder under perioden 2010–2012.Parterna skall lämna svar senast den nionde mars.Kommer man inte överens tas befälen på ett 30-tal svenskflaggade färjor ut i strejk från den 1 april.