Hempel sålde färg som aldrig förr

För Hempelkoncernen var 2006 ett rekordår. Man sålde 244 miljoner liter färg mot 225 miljoner liter 2005. Omsättningen blev rekordhöga EUR 779,7 miljoner, en ökning med 19 procent. Rörelseresultatet blev EUR 60,7 miljoner och vinsten efter skatt blev EUR 37 miljoner. Den marina verksamheten ökade med 12 procent, medan industriverksamheten ökade med 30 procent. Det finns dock svarta moln vid horisonten. Kraftiga prishöjningarpå koppar, zink och olja är ett hot mot framtida marginaler.