Helsingborgs hamn ökar 42 procent

Godshanteringen över kaj i Helsingborgs hamn har ökat med 42 procent årets första sju månader jämfört med samma period förra året. Ökningen för gods via järnväg har ökat 23 procent. Det är framförallt att Samskip gjort Helsingborg till hub i sitt transportsystem för Östersjön som dragit upp godsvolymerna i hamnen.De sjöburna volymerna förväntas nu nå 200.000 TEU på hela året.